X

Giảm giá 30% Bento cơm thịt bò

Giảm giá 30% cho món Bento cơm thịt bò
Thời gian: Từ ngày 01/04/2020 - 31/05/2020

Lưu ý:

Áp dụng cho khách hàng đặt món trên ứng dụng Now.vn